Trækningsliste 2017.

2017
Februar:
Nr. 292 Lars Emborg, Ansager 500 kr.
Nr. 054 Michael Hansen, Ansager 200 kr.
Nr. 296 Merete Sandberg, Ansager 200 kr.
Nr. 269 Gitte Smidt, Ansager 200 kr.
Nr. 051 Jesper Hinsch, Ansager 100 kr.
Nr. 207 Inge Thisted, Ansager 100 kr.
Januar:
Nr. 218 Gunnar Madsen, Ansager 500 kr.
Nr. 294 Bette Skovbjerg, Ansager 200 kr.
Nr. 281 Lars Bryde, Ansager 200 kr.
Nr. 121 Marianne Høj Ahlers, Ansager 200 kr.
Nr. 129 Edith Johansen, Ansager 100 kr.
Nr. 043 Freja Hansen, Ansager 100 kr.
December:
Nr. 145 Inger Vestkær, Skive 500 kr.
Nr. 162 Klara Kristensen, Ansager 200 kr.
Nr. 191 Niels Spangsbjerg, Ansager 200 kr.
Nr. 038 Max Hansen 200 kr.
Nr. 134 Gunnar Friis, Ansager 100 kr.
Nr. 179 Ruth Nim, Ansager 100 kr.
November:
Nr. 079 Ejner Frost, Ansager 500 kr.
Nr. 020 Britta Buhl, Ansager 200 kr.
Nr. 117 Frank Hansen, Varde 200 kr.
Nr. 138 Anny Friis, Ansager 200 kr.
Nr. 106 Lene Uldbæk, Ansager 100 kr.
Nr. 211 Gunhild Jensen, Ansager 100 kr.
Oktober:
Nr. 041 Else Gandrup, Ansager 500 kr.
Nr. 088 Knud Andreasen, Ansager 200 kr.
Nr. 147 Henny Thorup, Sdr. Omme 200 kr.
Nr. 084 Basse Isaksen, Ansager 200 kr.
Nr. 133 Edith Johansen, Ansager 100 kr.
Nr. 163 Linda Lauridsen, Ansager 100 kr.
September:
Nr. 252 Ernest Nielsen, Ansager 500 kr.
Nr. 182 Gordon Madsen, Ansager 200 kr.
Nr. 122 Edith Johansen, Ansager 200 kr.
Nr. 077 Kris Hansen, Ansager 200 kr.
Nr. 139 Edith Johansen, Ansager 100 kr.
Nr. 023 Heidi Thorup Christensen, Ansager 100 kr.
August:
Nr. 214 Pia Hansen, Grindsted 500 kr.
Nr. 249 Tina Christensen, Ansager 200 kr.
Nr. 129 Edith Johansen, Ansager 200 kr.
Nr. 049 Kim Kristensen, Ansager 200 kr.
Nr 056 Karen Kristensen, Ansager 100 kr.
Nr. 137 Ernst Sørensen, Ansager 100 kr.
Juli:
Nr. 207 Inga Thisted, Ansager 500 kr.
Nr. 138 Anny Friis, Ansager 200 kr.
Nr. 072 Frank Madsen, Ansager 200 kr.
Nr. 027 Jens Ove Hansen, Varde 200 kr.
Nr. 199 Gunnar Madsen, Ansager 100 kr.
Nr. 266 Brian Jørgensen, Ansager 100 kr.
Juni:
Nr. 049 Kim Kristensen, Ansager 500 kr.
Nr. 039 Maiken Holdt, Ansager 200 kr.
Nr. 126 Uffe Lysholt-Hansen, Ansager 200 kr.
Nr. 286 Laila Kristiansen, Ansager 200 kr.
Nr. 207 Inge Thisted, Ansager 100 kr.
Nr. 035 Jytte Jensen, Ansager 100 kr.
Maj:
Nr. 294 Bette Skovbjerg, Ansager 500 kr.
Nr. 239 Gunnar Hansen, Ansager 200 kr.
Nr. 099 Sonja Nielsen, Ansager 200 kr.
Nr. 123 Vagn Thomsen, Ansager 200 kr.
Nr. 118 Ernest Sørensen, Ansager 100 kr.
Nr. 116 Ulrik Nielsen, Ansager 100 kr.
April:
Nr. 145 Inger Vestkær, Skive 500 kr.
Nr. 233 Torben Østergaard, Ansager 200 kr.
Nr. 212 Jytte Johansen, Ansager 200 kr.
Nr. 159 Pia Tykgaard, Esbjerg 200 kr.
Nr. 258 Finn Grundahl, Ansager 100 kr.
Nr. 298 Vagn Iversen, Ansager 100 kr.