Hb-møde med temadebat om unges inddragelse

Når hovedbestyrelsen mødes den 26.-27. august, indbyder de alle til debat om unges deltagelse i FDFs udvikling.

Hovedbestyrelsen mødes næste weekend til første møde efter sommerferien. Generelt kommer mødet til at handle om forberedelse til landsmøde, herunder forslag til udviklingsmål og budget.

Ungdomsrepræsentanterne samles i samme weekend og deltager i dele af mødet.

Lørdag byder hovedbestyrelsen inden for til en åben temadebat om unges inddragelse i FDF kl. 12.45 - 14.00. Alle er velkomne og man bedes tilmelde sig på FDF@FDF.dk senest onsdag. Debatten kommer til at dreje sig om, Hvordan vi kan sikre, at unge involveres mere i udviklingen af FDF? Hvilke tiltag kan være med til at sikre, at unge kan bidrage?

Mødet foregår på Rysensteen i København.