FDF søger ny forbundssekretær

Vil du være med til at give børn og unge et ståsted at møde verden fra? Har du mange talenter og lyst til udvikling? Er du god til at møde folk, motivere, følge op og lære fra dig? Kan du lege og skabe relationer?

Er du en social kompetent person med god forståelse for kredsenes forskelligheder?
FOTO: Jacob Warrer

FDF har en ledig fuldtidsstilling som forbundssekretær med kontor på Nørre Allé i Aarhus. Forbundssekretæren vil i halvdelen af stillingen have opgaver i FDF Landsdel 2, den anden halvdel består af opgaver, der går på tværs i forbundet i forbindelse med at implementere ambition og udviklingsmål samt arbejde med udvalgte indsatser. Den primære forbundsopgave bliver at arbejde med udviklingsmålet ”Fællesskab og relationer” med fokus på fastholdelse af medlemmer.

Vi søger en person, som ud fra FDFs formål og ambition vil være med til at gøre en forskel. Det er ikke afgørende, om du er FDFer , men du skal kunne se dig selv arbejde både med kredsudvikling, lederuddannelse, kommunikation, organisatorisk udvikling og ledelse af frivillige. Du kan for eksempel have en samfundsfaglig, teologisk eller pædagogisk profil.


Kreds- og landsdelsarbejde

Landsdelsledelsen i FDF Landsdel 2 lægger vægt på, at det er en social kompetent person med god forståelse for forskelligheden ude i kredsene. Forbundssekretæren skal være god til at skabe relationer. Den nye forbundssekretær skal med udgangspunkt i kredsenes egne ønsker og behov yde god sparring og rådgivning og være indstillet på at arbejde med de små og nære fællesskaber, der er i kredsene. Forbundssekretæren skal kunne støtte op om den gode idé og understøtte at ideen føres ud i livet.

Konkret betyder det:

 • Du er klar til at hjælpe kredsene, når de ringer med forskellige udfordringer
 • Du opsøger kredsenes liv og inviterer dig selv på besøg
 • Du er systematisk og vedholdende i din opfølgning
 • Du har fokus på, at foreningsudvikling handler om at starte dér, hvor kredsene er, men samtidig have ambitioner på deres vegne.
 • Du er aktiv for at netværksmøder og landsdelsledelsesmøder bliver sjove og meningsfulde at komme til.


Forbundsopgaver

 • Ansvarlig for udviklingsområder inden for delmålet: Fastholdelse af medlemmer.
 • Afslutning af igangværende undersøgelse af fastholdelse af medlemmer.
 • Udarbejde og implementere inspirationsmateriale på baggrund af fastholdelsesundersøgelse.
 • Opdatere FDFs hjemmeside omkring Fællesskab og relationer til gavn for kredsene.
 • Ansvarlig for at understøtte familiearbejdet i FDF – herunder kontakt til familielejrudvalg, udvikling af inspiration og hjælp til kredse, opdatering af hjemmeside om familiearbejde.

 

Jobbet er meget alsidigt med store udfordringer personligt og fagligt. Du vil indgå i et team med dynamiske og udviklingsparate kollegaer samt i et tæt samarbejde med mange dygtige frivillige FDFere. 

Vi forventer, at du er:

 • Fortrolig med FDFs formål og ambition.
 • Engageret, initiativrig og evner at tænke visionært, samtidig med at du kan sikre, at beslutninger føres ud i livet.
 • Fleksibel og kan arbejde både selvstændigt og i team.
 • Er dygtig til at kommunikere både skriftligt og mundtligt i små og store forsamlinger, og har videndeling som en naturlig tilgang som ansat i en landsorganisation.                                   

Vi tilbyder:

 • En spændende, legende og attraktiv arbejdsplads.
 • Et godt kollegafællesskab.
 • Medindflydelse på udviklingen af FDF.
 • Personlig udvikling i en dynamisk organisation.
 • Stor selvstændighed og fleksibilitet i arbejdets tilrettelæggelse. 

Praktiske informationer

Du skal stille bil til rådighed, der bliver afregnet efter statens takster.

Jobbet indebærer meget aften- og weekendarbejde.

Lønnen følger lønaftale med den samlede stab og starter i statens skalatrin 38 eksklusiv pension.

Jobbet er en tidsbegrænset stilling på 5 år med mulighed for forlængelse.

Ansættelsessamtale vil finde sted i Århus den 28. november 2017 

Ansøgningsfrist

Mandag den 6. november 2017 kl. 12.00.

Ansøgningen vedlagt CV sendes til: job@FDF.dk

 

Tiltrædelse den 1. januar 2018

 

Henvendelse vedr. stillingen kan ske til generalsekretær Morten Skrubbeltrang på 4173 1180 eller udviklingschef Bitten Schjødt Kjær på 4173 1190. 
Ansøgeren refererer til udviklingschefen.

 

FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra